Vrećice

Prednost brendiranih kesa je u tome što su one besplatna mobilna reklama.
Za razliku od bilborda, plakata, stikera i drugih vrsta statičkih reklama – kese „putuju“ i imaju širu publiku. Nezaobilazne su za kompletiranje brenda prodavnica i butika, a odlične su za dodatnu promociju svake firme ili prodavca.