Ulaznice / karte

Štampa karata za ulaznice na raznovrsne kulturne događaje, koncerte, seminare, ulaznice za muzeje i galerije, ili čak štampanje karata za prevoz putnika javnim saobraćajnim vozilima… Karte štampamo, u zavisnosti od specifične potrebe klijenta, na tanjim ili debljim papirima, a u dimenziji koja odgovara našem korisniku. Svaka karta može sadržati numeraciju zbog rednog broja ili perforaciju određenog dela karte, ukoliko je korisniku to značajno zbog lakšeg cijepanja.