Štampana folija

Štampana folija za izloge je folija koju viđate svakodnevno na izlozima marketa, prodavnica i kladionica. Folija može biti mat ili sjajna, a štampa u punom koloru. Pogodnost digitalne štampe na foliji je upravo to što omogućava štampanje velikih formata, a pogodne su i za sve vrste štampe. Ove folije su izuzetno otporne, i mogu se oštetiti samo mehanički. Svoju najčešću primenu nalaze u izradi reklama za izlog, koje pored imena i logotipa organizacije, mogu da sadrže različite slike, ali i tekst sa svim relevantnim informacijama…