Rokovnik – metalna spirala

Rokovnici ili notesi sa spralom su odličan način brendiranja Vaše firme. To je materijal koji je kontinuirano u upotrebi par mjeseci i moguće je potpuno prilagođavanje poVašim potrebama – od izbora broja listova i štampe na njima do samog formata notesa i dizajna korica.