Poslovne mape/fascikle

Fascikle predstavljaju svima poznat, standardni dio kancelarijskog i prezentacionog materijala.
U zavisnosti od tipa, fascikle se mogu koristiti kako u reklamne svrhe tako i u odličan štampani mediji za arhiviranje, prenošenje, čuvanje i skladištenje dokumentacije sa bitnim podacima. Nezamjenljiv su štampani proizvod kada su u pitanju poslovni sastanci, prezentacije i potpisivanja ugovora.