Pločice

Pločice sa imenima služe za štampanje imena, titule ili neke druge informacije o zaposlenom licu. Ovaj tip pločica je obično malih dimenzija i koristi se u poslovne svrhe.
Na pločicama se obično štampaju imena, simboli, radne pozicije…. Firme i institucije poput bolnica, agencija, servisa, radnji, velikih tržnih centara mogu štampati imena radnika kao i druge bitne informacije.