Pisaći blokovi

Reklamni blok je sredstvo preko kojega se direktno prenosi reklamna poruka Vaše firme ili brenda.
Štampanje blokova se najčešće vrši offset tenhologijom jer štampanje ovkvog reklamnog proizvoda spada u visko tiražnu štampu.
Najzastupljeniji materijal koji se koristi za štampu knjižnog bloka /listova/ je ofsetna hartija gramature 80, 90 i 100 grama.