NCR – samokopirni blokovi

NCR papir je specifična samokopirajuća vrsta papira, ali moze se stampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je stampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.
Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.