Natpisne ploče

Natpisne ploče, natpisne pločice, putokaze, znakove i ostale reklamne natpise izrađujemo od različitih materijala i skladno tome odgovarajućim tehnikama izrade. U upotrebi je jako puno kombinacija materijala i štampe, ali najčešće upotrebljavamo kombinaciju plexiglassa ili lima različitih debljina i printane/katane folije. Generalno, natpisne ploče, natpisne pločice i razne reklamne natpise u vidu vertikalne signalizacije možemo izrađivati prema Vašim potrebama i željama, uz jako malo ograničavajućih faktora (dimenzija, materijal itd.).