Koverte

Koverte predstavljaju grafički proizvod od papira čija je uloga da posluže kao ambalaža Vašim pošiljkama.
Osim što štite i skrivaju podatke i sadržaj pošiljke, koverte su takođe odličan reklamni štampani proizvod – materijal koji doprinosi vizuelnoj komunikaciji i prezentaciji vaše firme ili brenda.