Katalozi, revije, brošure – klamano

Brošura ili prospekt je informativni papirni dokument koji se često koristi za reklamiranje. Može biti u obliku knjižica kratke forme ili papir većeg formata, više puta presavijan.
Ako imate više proizvoda i informacije koje želite da prikažete, da ne bi došlo do zagušenja na flajeru bolje rešenje je uraditi brošuru ili prospekt.