ID kartice

ID kartice osiguravaju kontrolisan pristup samo onima koji treba da ga imaju, te daju veću sigurnost bilo kom poslu, bilo da je u pitanju škola, bolnca, privatni klub, banka, stan…
ID kartice sadrže informacije kao što su ime i prezime, broj zaposlenog, a logo firme i fotografija zaposlenog su opcije koje mogu da se iskoriste.