Etikete na arku A4 – labele (deklaracije)

Deklaracije i etikete predstavljaju neophodan štampani proizvod bez kojeg nije moguće pustiti artikal dalje u prodaju. Savjetujemo da deklaracije odradite na papirnim muflon naljepnicama u maksimalno dvije boje kako bi se smanjili troškovi štampe. Muflon deklaracije se štampaj na papirnoj naljepnici i vama se isporučuju tabaci sa ricovanim linijama sječenja radi lakšeg odljepljivanja što vam ubrzava sam proces deklasiranja proizvoda.