Čestitke

Svakome od nas je drago kada nam se u poštanskom sandučetu nađe čestitka. Nije bitno da li je u pitanju rođendanska, novogodišnja, svadbena, poslovna…Čestitka svakako predstavlja jedan od finansijski pristupačnih štampanih proizvoda putem koga možemo nekome da stavimo do znanja da mislimo na njega ili da poštujemo njegov rad. U vreme ekspanzije interneta i svakodnevne multimedijalne komunikacije, klasične čestitke su ipak zadržale svoje mesto, namenu i primenu kako u poslovnom svetu tako i u međuljudskim i porodničnim odnosima.