Bigovani flyer

Bigovani ili savijeni flajeri se koriste kada imate dosta informacija (slika, tabela, infografika) koje želite da prenesete krajnjem kupcu