Priprema za štampu

Priprema za štampu je proces koji počinje prijemom dizajnerskog rješenja u sirovom obliku, a završava se slanjem fajlova u štampariju kako bi se dizajnersko rešenje našlo na medijumu (papiru, foliji, kartonu, etiketi, majici, upaljaču …). Proces pripreme za štampu je zapravo pretvaranje dizajnerskog rešenja u oblik koji je moguće štampati nekom od tehnika štampe (digitalna, ofset, sito, velikog formata …). Kao se tehnike štampe razlikuju po broju boja, tehnologiji nanosa boje, obradi materijala za štampu, tako i priprema za štampu mora biti prilagođena tim tehnikama.