Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza proizvodnje, tenutak kad proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za namjenu I upotrebu. Ona podrazumijeva sječenje, savijanje, bigovanje i perforiranje, plastificiranje, klamovanje, perforaciju, numeraciju, štancanje,  spiralno uvezivanje itd.